Hapja e pikës së re të Vala në qendër të Prishtinës

Hapja e pikës së re të Vala në qendër të Prishtinës

Operatori publik i telefonisë mobile ka hapur së fundmi një pikë të re të shitjës në qendër të Prishtinës. Paper ka disejnuar eventin dhe materialet përcjellëse, aktivitetet dhe ka zhvilluar një sërë aktivitetesh në fushën e marrëdhënieve me publikun për të promovuar datën e hapjes, pikën e re të shitjes dhe shërbimet e operatorit.

Eventi është konsideruar të jetë i suksesshëm dhe në të kanë marrë pjesë një numër i të ftuarëve vendorë dhe ndërkombëtarë, përfaqësues të institucioneve qeveritare dhe jo-qeveritare, qytetarë dhe përfaqësues të ambasadave në Kosovë. Program argëtues është ofruar gjatë eventit për të bërë qëndrimin e të ftuarve më argëtues.