Lajme

SOWI dhe Paper sjellin energji të ripëtrishme në Kosovë

Paper Communications eshte nje prej themelueseve te SOWI Kosovo dhe per momentin eshte duke zhvilluar nje projekt te gjenerimit te energjise elektrike nga burime te ripertrishme te eres me kapacitet prej 105 MW ne Bajgore, Kosove. SOWI ne Kosove eshte nje kompani e perbashket Kosovare - Gjermane qe sherben si platforme per eksperte lokal dhe nderkombetar ne fushen e energjise se ripertrishme dhe zhvillimit te biznesit. SOWI Kosovo eshte ofrues i sherbimeve te plota dhe eshte e profesinalizuar per disejnimin, ndertimin, financimin dhe operimin me kapacitete te energjise se ripertrishme.