FlyInn dhe Indeks Paper

FlyInn dhe Indeks Paper

FlyInn është revistë dy-mujore argëtuese e publikuar në dy gjuhë. Përmbajtja dhe disejni janë prodhuar në plotësi nga Paper Media and Communications dhe edhe njëherë dëshmojnë që mediat e shtypura mund të jetojnë dhe të ofrojnë informata cilësore, casje inovative në kulturë, traditë dhe vende në Kosovë. FlyInn vazhdon të përcjellë mesazh cilësor, inteligjent dhe profesional në secilën faqe.

Përvec FlyInn, Paper publikon edhe revistën / gazetën javore me partnerin vendor Indeksonline. IndeksPaper tani gjendet anembanë Kosovës, me informata të azhuruara për ndodhite e fundit në Kosovë dhe për trendet e përditshme.