Studentët e gjeneratës së re përfundojnë ligjeratat në Limak ASI

Studentët e gjeneratës së re përfundojnë ligjeratat në Limak ASI

Hotel Garden është hotel i ri dhe prestigjioz, i vendosur 3 km larg qendrës së qytetit të Prishtinës. Është hotel me shumë shije dhe stil, me një lartësi prej katër kateve dhe 38 dhomave në total, të gjitha të dekoruara me shumë pasion dhe elegancë.

Pishina e re, qendra SPA, rindërtimi dhe rihapja e restaurantit më atraktiv, me menu të plotësuar, moderne dhe të pashijuar më herët në Kosovë, janë vetëm disa nga ndryshimet e bëra së fundmi në hotelin Garden, inaugurimi i të cilit u konceptua dhe organizua nga Paper Communications.

Për të gjitha bizneset, evenimentet janë faktor kyç në ngritjen e moralit të të punësuarëve, në krijimin e kontakteve të reja të biznesit, përmirësimin e marrëdhënjeve të biznesit si dhe ndihmojnë pozicionimin e biznesit në treg.

Evenimente të tilla, të organizuara në raste speciale – si ato të inaugurimit, janë pjesë të rëndësishme të strategjisë tuaj të marketingut dhe ndihmojnë në rritjen e përfitimeve të biznesit.